Khánh thành nhà máy ống nhựa Stroman tiêu chuẩn Đức

"Độ bền lý tưởng

Chuyên gia Đức"

Tin liên quan

Giải thích một số ký hiệu đường kính ống nhựa